Up

Proračun

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2019. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2019.godinu
Izmjene i dopune proračuna Općine Brestovac za 2019.godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2018.godinu - posebni dio
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2018.godinu - Opći dio proračuna - rashodi po ekonomskog klasifikaciji
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2018.godinu - Opći dio proračuna - prihodi po ekonomskog klasifikaciji
Obrazloženje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2018. godinu - sažetak
Bilješke uz financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2017. godinu sažetak
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017.g
Opći dio prihodi po ekonomskoj klasifikaciji
Opći dio prihodi prema izvorima financiranja
Opći dio rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
Opći dio rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
Opći dio rashodi prema izvorima financiranja
Proračun Općine Brestovac za 2018. godinu
Proračun Općine Brestovac za 2016.godinu
 
 
Powered by Phoca Download