Up

Akti s 13.sjednice Općinskog vijeća 2018.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. g
Program utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2019. g
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Brestovac
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Brestovac
Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja u 2019. g
Odluka o donošenju Strategije razvoja turizma Općine Brestovac za razdoblje
Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Općini Brestovac za 2019. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite 2018
 
 
Powered by Phoca Download