Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Brestovac za 2016. godinu


Petak, 13 Studeni 2015

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93,38/09), Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013)Općinski načelnik Općine Brestovac donosi

 Z A K LJ U Č A K
o objavljivanju


JAVNOG  POZIVA
za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Brestovac za 2016. godinu
I.

U program javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Brestovac za 2016. godinu uvrstit će se prema mogućnostima, a u skladu sa Zakonom, kriterijima za vrednovanje i ocjenom izvršenja programa za 2015. godinu, djelomično ili u cijelosti svaka ustanova, udruga, društvo ili osoba čija je djelatnost od općeg interesa za Općinu Brestovac.
Za sredstva koja se osiguravaju u Proračunu Općine Brestovac za 2016. godinu svoje programe mogu prijaviti ustanove, udruge, društva ili osobe čije je sjedište na području Općine Brestovac ili obavljaju djelatnost na tom području.

Javni poziv u potpunosti i potrebnu dokumentaciju preuzmite dolje iz priloga.