Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac


Ponedjeljak, 09 Travanj 2018

Općina Brestovac, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Općinskog načelnika (KLASA: 320-02/18-01/01; URBROJ: 2177-02/03-18-1 od 22.03.2018.g.), objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac prikupljanjem pisanih ponuda