VIJEĆE OPĆINE SVE ODLUKE DONIJELO JEDNOGLASNO


Petak, 22 Prosinac 2017

5.sjednici Vijeća Općine Brestovac, 13.prosinca, nazočilo je svih 14 vijećnika, koji su nakon rasprave jednoglasno prihvatili prijedlog proračuna Općine Brestovac u iznosu od 10 milijuna i 670 tisuća kuna.

Po riječima načelnika Općine Brestovac, Zdravka Mandića, opći prihodi trebali bi porasti, s obzirom na reformu financiranja jedinica lokalne samouprave odnosno drugačiju raspodjelu prihoda od poreza na dohodak te se očekuje se predvidih 5,1 milijuna kuna. Ako promatramo udio pojedinih prihoda, najveći udio iznose porezni prihodi od 49,20%, a pomoć iz  državnog proračuna planiranih u iznosu od 3,8 milijuna kuna odnosno 35,52%.

Vijećnici su jednoglasno usvojili  program održavanja komunalne infrastrukture u kojem će se u idućoj godini izdvojiti 160 tisuća kuna za održavanje javnih površina i groblja, 280 tisuća kuna za troškove javne rasvjete, te 360 tisuća kuna za održavanje nerazvrstanih cesta. U idućoj godini planira se i program javnih radova u predviđenom iznosu od 130 tisuća kuna, kojeg financira Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Za roditelje koji djecu smještaju u vrtiće dobra je vijest da će Općina povećati sufininciranje s 500 na 6oo kuna mjesečno, kao da će i nadalje sufinancirati prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola.U koliko se ostvare proračunska očeekivanja nije isključena mogućnost i uvođenja studentskih stipendija, rečeno je na sjednici. Poljoprivrednicima će i nadalje biti omogućeno sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i osjemenjenih krmača.

Na upit je li moguće osigurati besplatne udžbenike za osnovnoškolce, rečeno je da će taj prijedlog biti razmatran, no kako su vijećnici istaknuli Općina osigurava za javne potrebe u predškolskom  odgoju, osnovno i srednješkolskom obrazovanju 165,6 tisuća kuna, od čega  90 tisuća kuna, za sufinanciranje programa Osnovne škole Dragutina Lermana, za organizaciju i provedbu male škole, te sufinanciranje prijevoza.

Vijećnici su jednoglasno usvojili i zaključke o Planu gospodarenja otpadom prema kojem stanovnici Općine u predstojećem razdoblju (ovisno o tvrtki Komunalac) mogu očekivati kante za razvrstavanje otpada.

Na kraju sjednice vijećnici su jednoglasno odlučili da se stanovi u vlasništvu Općine Brestovac u Orljavcu dodijele obiteljima Kostadinović i Barešić.

Sudeći po predloženom proračunu, veća sredstva mogu očekivati Dobrovoljna vatrogasna društva, sportske, kulturne i ostale Udruge, te posebno korisnici socijalnog programa.