Ispiši ovu stranicu

Poziv kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu


Srijeda, 01 Kolovoz 2018

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BRESTOVAC

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA:112-02/18-01/05

URBROJ:2177-02/03-18-1

Brestovac,1.kolovoza 2018.g.

Na temelju članka 20. stavka 4. i članka 22. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac KLASA:112-02/18-01/01, URBROJ:2177-02/03-18-1 od 14.svibnja 2018. godine (u nastavku teksta: Povjerenstvo), objavljuje

P O Z I V

kandidatima na usmeni dio provjere znanja i sposobnosti (intervju) za prijam u službu

Ostali članci