službeni internet portal Općine Brestovac

Četvrtak, 17 Srpanj 2014 10:23

Vijeće jednoglasno usvojilo odluku o komunalnom redu i imenovalo stožer zaštite i spašavanja

stozer osnovanNa svojoj 9. redovitoj sjednici Općinsko vijeće Općine Brestovac jednoglasno je imenovalo Stožer zaštite i spašavanja u kojem je za načelnika  imenovan  zamjenik načelnika općine Jozo Buće, a za članove , Boris Horvat, voditelj Županijskog centra 112 , Goran Matijević, načelnik Policijske postaje Požega, Alen Ugrin, zapovjednik DVD Brestovac, Darko Puljašić, ravnatelj Doma zdravlja Požeško slavonske županije i Krešimir Klarić, voditelj odsjeka jedinstvenog Upravnog odjela Općine Brestovac.

Po odluci vijećnika stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo, koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja, a aktivira se po proglašenju stanja neposredne prijetnje, katastrofe ili velike nesreće.
Iako je Vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o komunalnom redu, uz tvrdnju da se radi o dobroj odluci, problem bi mogla biti sama provedba. Kako je naglasio načelnik Općine, Zdravko Mandić, da bi se proveli sama Odluka i cjelokupni segmenti Zakona, najvjerovatnije u jesenskom roku bit će neophodno zaposliti jednog komunalnog redara. Pravne osobe bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela bit će kažnjene u iznosu od 500 do 10 tisuća kuna, između ostalog ukoliko ne brinu o izgledu fasade, postavljaju reklamne ploče na površinama uz javne prometnice smanjujući preglednost i ugrožavajući sigurnost prometa, ne saniraju kvar na komunalnim uređajima bez odgode, te prodaju i izlažu poljoprivredne proizvode van tržnog prostora.

Između ostalog kažnjavaju se pravne osobe, ukoliko se ne brinu za redovno i uredno održavanje zelenih površina, parkiranju i ostavljanju vozila sa i bez registarskih pločica, te nerazvrstavanju otpada na kućno smeće, korisni i glomazni otpad. Kažnjavaju se i oni koji u posude za odlaganje smeća odlažu žeravice, vrući pepeo, tekućinu ili leševe životinja, kao i vlasnici pasa koji ne očiste svaku površinu od fekalija. Novčanom kaznom  od 500 do 10 tisuća kuna bit će kažnjeni i vlasnici, te korisnici stambenih i poslovnih prostora, ukoliko ne uklone snijeg i led s pločnika i krovova.

Kazne od 100 do 5 tisuća kuna predviđene su i za one koji redovito ne prazne septičke jame, odvoze fekalije na nedozvoljena mjesta, kao i one koji ometaju cestovni i pješački promet pri istovaru drva.

Više u ovoj kategoriji: Spomen na prvi oružani sukob »