službeni internet portal Općine Brestovac

Gospodarstvo

Gospodarski subjekti


Trgovačka društva i zadruge

Vidljivo je povećanje ukupnog broja poduzetnika na području Općine Brestovac, u razdoblju 2004.-2006. godine. Do povećanja broja poduzetnika došlo je u djelatnostima poljoprivreda, trgovina te hoteli i restorani. U poslovanju nekretninama, iznajmljivanju i poslovnim uslugama, 2006. godine nije zabilježen niti jedan poduzetnik za razliku od 2004. godine kada je ova djelatnost bilježila jednog poduzetnika. U ostalim djelatnostima nije bilo promjene.

Ukupni prihodi poduzetnika, promatrajući sve djelatnosti zajedno, povećali za 18,30% u razdoblju 2003.-2006. godine. Najveći porast zabilježen je u djelatnosti poljoprivrede (čak 226,21%), slijedi trgovina te hoteli i restorani (razdoblje 2005.-2006.), dok najveći pad prihoda ima graditeljstvo (u 2006. godini nije ostvarilo nikakve prihode), zatim transport i prerađivačka industrija.

Svi poduzetnici na području Općine Brestovac pripadaju kategoriji malih poduzetnika. Vidimo da se njihov broj 2006. godine povećao za 54,54% u odnosu na 2004. godinu. Isto tako, u razdoblju 2003.-2006. godine, mali poduzetnici uspjeli su povećati prihode za 18,30%, a sukladno tome i realnu dobit za visokih 294,23%.

Obrti i slobodna zanimanja

Obrtništvo Općine Brestovac, te cijele Požeško-slavonske županije, kao tradicionalna gospodarska djelatnost, najbrojniji je oblik poduzetničkog organiziranja koji u proteklim godinama bilježi tendenciju rasta (2003. godine u Općini Brestovac poslovalo je 30 obrta).

Na području Općine Brestovac posluje ukupno 36 registriranih obrta, što je 2,95% u odnosu na Županiju. S obzirom da na području Općine ne postoji udruga obrtnika ili druga institucija koja ima točnu bazu podataka o broju zaposlenih u obrtu, uzimali smo koeficijent koji ovisi o razvijenosti pojedinih područja, iz čega proizlazi da se radi o obrtima s prosječno malim brojem zaposlenih koji, na žalost, ne mogu doseći razinu konkurentnosti potrebnu za izazove sve zahtjevnijeg tržišta.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Prema statističkim podacima o poljoprivrednom stanovništvu, kućanstvima i zemljištu, zaključujemo da je Općina Brestovac poljoprivredno područje s određenim brojem individualnih poljoprivrednika, tj. obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i koriste državne poticaje.

Stanje nezaposlenosti

Prema statističkim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na području Općine Brestovac u srpnju 2007. godine registrirane su ukupno 253 nezaposlene osobe, a od toga je 147 osoba ženskog spola (58,10%).