službeni internet portal Općine Brestovac

Pozivi i natječaji - Brestovac
Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi…
Na osnovi članka 6. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2023/2024 (Službeni…
Petak, 10 Svibanj 2024 12:30

Javni natječaj za prijam u službu

Javni natječaj - za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti na radno mjesto…
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2023/2024 („Službeni…
Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od…
Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Udruzi Veličanka kroz Projekt "Zajedno možemo više!…
Na temelju članka 46.Statuta Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“ br. 3/2021) i Uredbe o kriterijima, mjerilima…
Stranica 1 od 10