službeni internet portal Općine Brestovac

Osnovne informacije

Područje Općine Brestovac, svojim zapadnim dijelom graniči s Gradom Pakracom, a na istoku se pruža granica s Gradom Požegom i Općinom Velikom. Sjeverna, sjeveroistočna i sjeverozapadna granica Općine Brestovac ujedno su i županijske granice sa susjednom Virovitičko-podravskom i Bjelovarsko-bilogorskom županijom, a na krajnjem jugu Općina graniči s Brodsko-posavskom županijom.

image004


Područje općine obuhvaća 48 naselja. Naselja na području Općine dobro su prometno povezana državnim i županijskim cestama sa susjednim gradovima, općinama i županijama. Naselje Brestovac, općinsko središte, prema istoku je cestovno povezano s gradovima Požegom, središtem Požeško-slavonske županije (samo 6 km), te Pleternicom, gdje se u nastavku spaja na autocestu Slavonski Brod – Zagreb, a prema zapadu s gradovima Pakracom i Lipikom s najbližim izlaskom na autoput Zagreb-Lipovac u Novskoj i Kutini.

Većinu naselja povezuju državne ceste Požega-Nova Gradiška (D51) i Požega-Pakrac(D38),a samo sjedište općine naselje Brestovac na križanju je ovih cesta.

Statistički podaci:

  • Površina: 277,47 km2
  • Broj stanovnika: 4.028 (1991: 5.419)
  • Broj kućanstava:1.302 (1991: 1.843)


Na području Požeško-slavonske županije, a time i Općine Brestovac uočljiv je proces urbanizacije (karakterističan za cijelu Hrvatsku) koji je praćen pojačanim rastom gradova i smanjivanjem stanovnika u seoskim područjima.Posljedica ovakvog procesa s obzirom na gorsko-brdski karakter prostora županije i velik broj naselja s malim brojem stanovnika je mala prosječna gustoća naseljenosti te neravnomjeran raspored naseljenosti kao i snažna urbanizacija  i demografski rast Požege,a paralelno s tim deagrarizacija i raslojavanje sela i zaostajanje ruralnih područja u općem razvitku.

Prema nekim procjenama i kriterijima do 2021.g. prestat će postojati 24 naselja na području općine Brestovac.

Da bi se ublažili ovi procesi nameću se slijedeći osnovni ciljevi:

  • poticanje održivog razvoja naselja
  • poticanje razvoja i urbanizacije većih naselja-općinskih središta na način da poprime urbana obilježja manjih gradova te da postanu žarišta ravnomjernog razvitka čitavog prostora
  • izgradnja kvalitetnog prometnog,vodoopskrbnog i energetskog sustava što će zajedno s investicijskom politikom i decentralizacijim gospodarskih struktura omogućiti razvitak u gospodarski nerazvijenim područjima
  • provoditi aktivnu politiku uređenja seoskih naselja povećanjem stambenog i komunalnog standarda

Pročitajte opširnije informacije o Općini Brestovac u kategorijama: