službeni internet portal Općine Brestovac

Stanovništvo

Prema rezultatima Popisa stanovništva 2011. godine, na području Općine Brestovac, koja obuhvaća 48 naselja, živi ukupno 3.726 stanovnika u 1.390 kućanstva.

Tablica 1. Kretanje broja stanovnika i kućanstava u razdoblju 1971.-2001. godine Naselje

Broj stanovnika

Broj kućanstava

1971.

1981.

1991.

2001.

Indeks

2001./1971.

1991.

2001.

Indeks

2001./1991.

Amatovci

69

31

19

1

1,45

11

1

9,09

Bogdašić

38

17

9

-

-

4

-

-

Bolomače

26

28

23

13

50,00

8

5

62,50

Boričevci

140

144

113

137

97,86

43

43

100,00

Brestovac

629

655

683

796

126,55

223

240

107,62

Busnovi

126

106

113

97

76,98

32

27

84,37

Crljenci

114

65

50

11

9,65

23

7

30,43

Čečavac

83

62

49

5

6,02

23

3

13,04

Čečavački Vučjak

193

146

127

4

2,07

39

2

5,13

Daranovci

223

183

158

185

82,96

64

62

96,87

Deževci

166

138

164

169

101,81

49

51

104,08

Dolac

235

220

191

178

75,74

67

59

88,06

Donji Gučani

106

122

119

120

113,21

31

33

106,45

Gornji Gučani

91

99

84

53

58,24

23

15

65,22

Ivandol

182

162

165

131

71,98

52

44

84,61

Jaguplije

291

238

205

175

60,14

72

60

83,33

Jeminovac

93

83

66

1

1,07

25

1

4,00

Kamenska

65

47

40

1

1,54

15

1

6,67

Kamenski Šeovci

52

40

20

-

-

10

-

-

Kamenski Vučjak

184

104

89

5

2,72

31

2

6,45

Koprivna

106

95

70

8

7,55

28

3

10,71

Kruševo

29

17

17

1

3,45

7

1

14,29

Kujnik

118

95

83

21

17,80

30

14

46,67

Mihajlije

3

-

-

-

-

-

-

-

Mijači

163

126

97

18

28,57

34

8

23,53

Mrkoplje

29

5

4

-

-

2

-

-

Novo Zvečevo

80

54

113

27

33,75

35

12

34,29

Nurkovac

232

216

206

245

105,60

74

73

98,65

Oblakovac

89

72

60

5

5,62

21

2

9,52

Orljavac

417

339

297

203

48,68

109

77

70,64

Pasikovci

104

81

87

18

17,31

37

12

32,43

Pavlovci

208

166

172

207

99,52

52

56

107,69

Perenci

135

116

78

66

48,89

31

30

96,77

Podsreće

125

124

109

21

16,80

38

11

28,95

Požeški Brđani

105

76

73

82

78,09

28

23

82,14

Rasna

110

82

65

9

8,18

25

6

24,00

Ruševac

82

65

44

2

2,44

19

2

10,52

Sažije

172

141

118

29

16,86

39

10

25,64

Skenderovci

213

227

215

221

103,75

67

61

91,04

Sloboština

155

100

83

14

9,03

37

9

24,32

Striježevica

124

101

88

7

5,64

34

3

8,82

Šnjegavić

229

157

123

13

5,68

46

6

13,04

Šušnjari

8

4

-

-

-

-

-

-

Vilić Selo

232

205

171

185

79,74

62

54

87,09

Vranić

30

28

23

-

-

3

-

-

Zakorenje

260

239

231

205

78,85

68

69

101,47

Završje

109

175

256

318

291,74

76

91

119,74

Žigerovci

58

44

25

21

36,21

15

13

86,67

Ukupno Općina

6.831

5.840

5.395

4.028

58,97

1.862

1.302

69,92

U Tablici je vidljiv negativan demografski trend na području Općine Brestovac u razdoblju 1971.-2001. godine. Važno je naglasiti da je ovakvo kretanje stanovništva prisutno na razini cijele Požeško-slavonske županije pa i Republike Hrvatske. Jedan od razloga smanjivanja broja stanovnika je centralizacija koja rezultira sve naglašenijim iseljavanjem stanovnika (posebno mladih) iz ruralnih područja. Najveći pad broja stanovnika kao i domaćinstava Općina Brestovac bilježi u razdoblju između posljednja dva popisa stanovništva (1991. i 2001. godine) što je posljedica Domovinskog rata.

Površina Općine Brestovac, s ukupno 48 naselja, iznosi 279,24 km2 (15,3% u odnosu na Županiju). Najveće naselje u Općini je Novo Zvečevo (42,39 km2 ili 15,16%), dok najmanju površinu zauzima naselje Kamenska (0,53 km2 ili 0,19%).

Gustoća naseljenosti Općine je izrazito niska te iznosi 14,42 st./km2 što je daleko ispod prosjeka Županije (47,13 st./km2), ali i Republike Hrvatske (78,48 st./km2). Uspoređujući podatke dvaju Popisa stanovništva (1991. i 2001. godine) primjećujemo da je na svim razinama došlo smanjenja broja stanovnika i kućanstava. Naime, 1991. godine na području Općine Brestovac živjelo je 5.395 stanovnika u 1.862 kućanstva, a 2001. broj stanovnika se smanjio za 25,34%, te broj kućanstava za 30,08%.