službeni internet portal Općine Brestovac

Izmjene i dopune prostornog plana

Korištenje i namjena prostora

1. Korištenje i namjena prostora

642 KB

 

Infrastrukturni sustavi

2.A. Elektroenergetika i plinoopskrba

338 KB

2.B. Pošta i elektroničke komunikacije

373 KB

2.C. Vodnogospodarski sustavi

378 KB

 

Uvjeti korištenja i zaštite prostora

3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja

382 KB

3.B. Područja posebnih ograničenja u korištenju

407 KB

3.C. Ekološka mreža

353 KB

3.C.1. Karta Staništa

957 KB

 

Naselja

4.1. GP Amatovci i Kamenski Šeovci

470 KB

4.2. GP Bogdašić i Striježevica

660 KB

4.3. GP Bolomače, Busnovi, Ivandol, Oblakovac

987 KB

4.4. GP Borićevci i Vilić selo

620 KB

4.5. GP Brestovac, Daranovci, Dolac

1.711 KB

4.8. GP Čečavaćki Vučjak, Jeminovac, Ruševac

755 KB

4.9. GP Deževci, Pavlovci, Žigerovci

797 KB

4.10. GP Gučani gornji, Gučani donji, Zakorenje

690 KB

4.11. GP Jaguplije i Skenderovci

458 KB

4.12. GP Kamenska i Mijači

512 KB

4.13. GP Kamenski Vučjak

613 KB

4.14. GP Koprivna i Rasna

558 KB

4.15. GP Kruševo i Šušnjari

487 KB

4.16. GP Kujnik, Pasikovci, Sloboština

886 KB

4.17. GP Novo Zvečevo

547 KB

4.18. GP Nurkovac i Završje

676 KB

4.19. GP Orljavac i Vranić

1.101 KB

4.20. GP Perenci i Požeški Brđani

659 KB

4.21. GP Sažije

695 KB

4.22. GP Mihajlije i Mrkopolje

471 KB

4.23. GP Brestovac (izdvojeni dio građevinskog područja naselja Brestovac)

434 KB

 

ID PPUO BRESTOVAC - Uvodni dio

IiD PPUOB Odluka-Odredbe

PPUO Brestovac-pročišćeni tekst-neslužbena verzija

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.pdf