službeni internet portal Općine Brestovac

Službena dokumentacija (arhiva)

Datoteke su u PDF formatu, za pregledavanje preuzmite i instalirajte na Vaše računalo program Acrobat Reader.

Akti vijeća, rujan 2012

Izmjena i dopuna Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika u 2012. g..pdf

39 KB

Odluka o dodjeli javnih priznanja-2012.pdf

25 KB

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora.pdf

33 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.pdf

32 KB

 

Akti vijeća, lipanj 2012

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Brestovac za 2011.godinu.pdf

39 KB

Odluka o pristupanju LAG.pdf

25 KB

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2011.godinu.pdf

33 KB

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.godinu.pdf

32 KB

 

Akti načelnik, lipanj 2012

Odluka o preraspodjeli sredstava u Programu odrzavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012.g.pdf

36 KB

 

20. Sjednica Općinskog vijeća

Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Općini Brestovac.pdf

15 KB

Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2012.pdf

26 KB

Odluka o socijalnoj skrbi.pdf

32 KB

Odluka o uvjetima obavljanja pokretne prodaje na području Općine Brestovac.pdf

52 KB

Plan građenja komunalnih vodnih građevina u 2012.g..pdf

25 KB

Program javnih potreba u kulturi u 2012.godini.pdf

18 KB

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012.godini.pdf

24 KB

Program javnih potreba u sportu Općine Brestovac za 2012.g..pdf

17 KB

 

19. Sjednica Općinskog vijeća

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.pdf

30 KB

Obrazac prijave nezakonito izgrađene zgrade.pdf

19 KB

Odluka  izvršavanju proračuna za 2012.g..pdf

29 KB

Odluka o prikljućenju na komunalne vodne građevine.pdf

77 KB

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika u 2012. g..pdf

15 KB

Odluka o sufinanciranju smještaja djece u dječje vrtiće.pdf

15 KB

Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja.pdf

14 KB

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2012.g..pdf

16 KB

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012.g..pdf

23 KB

Proračun 2012.pdf

50 KB

Smjernice za razvoj sustava ZIS za 2012.pdf

29 KB

Zaključak o prihvaćanju smjernica i izvješća o stanju ZIS-a.pdf

21 KB

Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o priključenju kanalizacijskog sustava.pdf

22 KB

 

18. Sjednica Općinskog vijeća

Izmjene i dopune Proračuna za 2011.godinu-II rebalans.pdf

44 KB

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o provođenju katastarskih izmjera.pdf

22 KB

Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća-JVP.pdf

20 KB

Zaključak o davanju suglasnosti na izmjenu članka 5. Sporazum o osnivanju JVP-članak.pdf

23 KB

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut JVP.pdf

20 KB

 

17. Sjednica Općinskog vijeća

Obavijest o predhodnoj raspravi.pdf

29 KB

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi.pdf

24 KB

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta k.o.Jaguplije i k.o. Vilić Selo.pdf

54 KB

Odluka o komunalnom doprinosu.pdf

49 KB

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JVP Požeško-slavonske županije.pdf

21 KB

Odluka o usvajanju revizije Procjene ugoženosti od požara.pdf

21 KB

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone.pdf

21 KB

 

16. Sjednica Općinskog vijeća

Odluka komunalnim djelatnostima.pdf

43 KB

Odluka o dodjeli javnih priznanja-2011.pdf

12 KB

Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac.pdf

26 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011.godinu.pdf

43 KB

Zaključak o prijedlogu za člana nadzornog odbora Tekija d.o.o..pdf

21 KB

Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika.pdf

21 KB

 

15. Sjednica Općinskog vijeća

Obavijest o izradi izmjena PPU.pdf

21 KB

Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odnosno upravnih odbora.pdf

31 KB

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti.pdf

20 KB

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-k.o.VilićSelo.pdf

45 KB

Pravilnik o upravljanju i održavanju društvenih domova.pdf

28 KB

Rješenje o poništenju rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora-Tekije.pdf

20 KB

14. Sjednica Općinskog vijeća

Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.pdf

18 KB

Odluka o izradi izmjena PPUO.pdf

61 KB

Odluka o kupnji nekretnina.pdf

34 KB

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju-k.o.Jaguplije 2011.pdf

52 KB

Rješenje o imenovanju povjerenstva za prodaju i zakup.pdf

21 KB

Zaključak o davanju u zakup zgrade u Orljavacu.pdf

15 KB

13. Sjednica Općinskog vijeća

Godišnji izvjestaj o izvršenju Proračuna za 2010.godinu.pdf

48 KB

Izmjene i dopune Proračuna za 2011.godinu.pdf

44 KB

Odluka o povjeravanju komunalnih poslova.pdf

13 KB

Odluka o prodaji.pdf

56 KB

Odluka o usvajanju Procjene ugoženosti.pdf

22 KB

Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora-Tekija.pdf

20 KB

12. Sjednica Općinskog vijeća

Plan građenja komunalnih vodnih građevina u 2011.g

25 KB

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011.g..pdf

17 KB

Program javnih potreba u kulturi u 2011.godini.pdf

17 KB

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2011.godini.pdf

23 KB

Program javnih potreba u sportu za 2011.g.pdf

17 KB

Akti 2011. god.

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2010.g..pdf

40 KB

Izvješće o izvrsenju plana gospodarenja otpadom u 2010.g..pdf

57 KB

Izvješće o izvršenju Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2010.g..pdf

44 KB

11. Sjednica Općinskog vijeća

Informacija o stanju zaštite i spašavanja.pdf

50 KB

Odluka izvrs.pror.-2010.pdf

30 KB

Odluka o komunalnom doprinosu za 2010.g.pdf

21 KB

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj.pdf

24 KB

Odluka o sufinanciranju dječjih vrtića-2010.pdf

15 KB

Odluka o sufinanciranju umjetnog-2010.pdf

14 KB

Poziv Vijeće 11.sjednica.pdf

40 KB

Proračun 2011.pdf

43 KB

Smjernice razvoja sustava ZIS za 2011.pdf

29 KB

Zaključak o prihvaćanju smjernica i izvješća o stanju ZIS-a.pdf

21 KB

10. Sjednica Općinskog vijeća

Izmjene programa gradnje objekata komun.infr.-2010.pdf

19 KB

Izmjene Programa održavanja objekata komun.infr.-2010.pdf

21 KB

Odluka o razrješenje i imenovanje Stožer ZIS-a.pdf

21 KB

Odluke o imenima naselja,ulica.pdf

45 KB

Poziv Vijeće 10.sjednica.pdf

40 KB

Rebalans proračuna Općine Brestovac za 2010.g..pdf

42 KB

 

Akti 2010. god.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna- 2009.pdf

108 KB

Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa gradnje -2009.pdf

16 KB

Izvještaj o izvršenju Program održavanja objekata komun.infr.-2009.pdf

21 KB

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom 2009.g..pdf

26 KB

Odluka o agrotehničkim mjerama.pdf

38 KB

Odluka o dodjeli javnih priznanja-2010.pdf

13 KB

Odluka o koeficijentima.pdf

24 KB

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac.pdf

30 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna.pdf

80 KB

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2010.godini.pdf

21 KB

Program javnih potreba u sportu za 2010.g.pdf

14 KB

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgradenih zgrada.pdf