službeni internet portal Općine Brestovac

Pozivi i natječaji - Brestovac
Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19.…
Općina Brestovac, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96,…
Klasa:320-02/19-01/04 Urbroj:2177-02/03-19-2 Općina Brestovac, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine…
Na temelju članka 46.Statuta Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“ br.2/2018) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i…
Srijeda, 20 Studeni 2019 10:09

OGLAS o prodaji vozila prikupljanjem ponuda

Na temelju Odluke o rashodu i prodaji imovine (KLASA:023-01/19-01/23;URBROJ: 2177-02/03-19-1) od 15.studenog 2019.godine Općina Brestovac objavljuje sljedeći…