službeni internet portal Općine Brestovac

Pozivi i natječaji - Brestovac
Preuzmite privitak u pdf formatu za više detalja.
Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi…
Temeljem odredbe članka 17.stavak 1. i članka 19.stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i…
Na temelju članka 10. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17 – pročišćeni tekst i 98/19),…
Na osnovi članka 6. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022 (Službeni…
Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021),i odredbi…
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022 („Službeni…