Petak, 12 Lipanj 2020 13:15

Prijedlog urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje

Na temelju članka 96. st.3. Zakona o prostornom uređenju ( „Narodne novine“„ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i Zaključka načelnika Općine Brestovac Klasa: 350-01/20-01/05, Ur.broj: 2177-02/03-20-1,od 08.06.2020.god., načelnik Općine Brestovac objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE ZAVRŠJE

 

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će trideset (30) dana u vremenu od 16. 06. 2020. godine do 15.07.2020. godine.