Up

Akti s 5. sjednice Općinskog vijeća od 17.prosinca 2013.

Zaključak o prihvaćanju smjernica zis za 2013.
Zaključak o prihvaćanju izvješća o reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta
Smjernice za razvoj sustava zis za 2014
Proračun za 2014.godinu
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014.
Plan razvojnih programa 2014-2016
Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja
Odluka o sufinanciranju smještaja djece u dječje vrtiće
Odluka o izvršavanju proračuna za 2014.godinu
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Izmjene i dopune proračuna za 2013.godinu
Informacija o stanju zaštite i spašavanja u 2013.
 
 
Powered by Phoca Download