Up

Akti s 21. sjednice Općinskog vijeća-2016

Zaključak o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komun.infr.za 2015. godinu
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Program održavanja objekata komun.infr.za 2015. godinu
Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave
Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komun.infr. za 2015
Izvještaj o izvršenju Program održavanja objekata komun.infr. za 2015
Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite
 
 
Powered by Phoca Download