Up

Akti s 22. sjednice Općinskog vijeća-2016

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2015.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za 2015.g.
Odluka o izboru osobe kojeoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova-održavanje nerazvrstanih cesta
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016.
Polugodišnje Izvješće o radu načelnika za VI-XII 2015
Program utroška sredstava od naknade za nezakonito izgrađene zgrade za 2016.g.
Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.g.
Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća načelnika
 
 
Powered by Phoca Download