Up

Akti s 14. sjednice Općinskog vijeća 2019.

Odluka o visini pauašlnog poreza
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2019. godinu
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Brestovac
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
Odluka o donosenju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara
 
 
Powered by Phoca Download