Up

Akti s 22. sjednice Općinskog vijeća 2019.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje za 2020.–2022.godine
Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja na području Općine Brestovac u 2020.godini
Odluka o općinskim porezima Općine Brestovac
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac
Odluka o izmjeni odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta
Godišnji program javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom,srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju u Općini Brestovac za 2020. godinu
Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Brestovac u 2019.godini
 
 
Powered by Phoca Download