Up

Akti s 23.sjednice Općinskog vijeća 2020.

Odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2019-2020.
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi troškova za rad vijećnicima Općinskog vijeća
Odluka o osnivanju vlastitog pogona
Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture - groblja javnim dobrom u općoj uporabi
Odluka o raspodjeli sredstava iz proračuna Općine Brestovac namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2020 godini
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim članovima
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac
 
 
Powered by Phoca Download