Natječaj za prijem u javne radove u Općini Brestovac


Srijeda, 10 Lipanj 2015

Na temelju Programa javnih radova za nezaposlene osobe „Radom za zajednicu i sebe-revitalizacija javnih površina na području Općine Brestovac“ Klasa:100-01/15-01/01, Urbroj:2177-02/03-15-2 od 18.svibnja 2015.godine, a sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Brestovac objavljuje NATJEČAJ  Za prijem u javne radove u Općini Brestovac temeljem programa javnih radova:  „Radom za zajednicu i sebe-revitalizacija javnih površina na području Općine Brestovac“