Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac za razdoblje 2016.-2022.godine


Utorak, 14 Lipanj 2016

Na temelju članka 46. Statuta Općine Brestovac, (“Službeni glasnik Općine Brestovac br. 3/2013 i 9/2013), sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN, broj 94/13) Općinski načelnik Općine Brestovac donosi Z A K L J U Č A K o utvrđivanju i upućivanju na javni uvid nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Brestovac za razdoblje 2016.-2022.godine