Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti


Petak, 11 Studeni 2016

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93,38/09), Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013)Općinski načelnik Općine Brestovac donosi Z A K LJ U Č A K o objavljivanju JAVNOG  POZIVA za predlaganje programa javnih potreba u područjima kulture, sporta i ostalih društvenih djelatnosti Općine Brestovac za 2017. godinu.