masteruser - Brestovac
masteruser

masteruser

S ukupno osvojena 22 boda pobjednik 3.kupa Općine Brestovac je Mjesni odbor iz Brestovca. Protekla dva Kupa održana su u malom nogometu, na prvom je pobijedio MO Stari Brestovac, a na drugom MO Nurkovac. Za razliku od prijašnjih godina ove se natjecanje na terenima Nogometnog kluba Mladost u Pavlovcima održalo u 4 discipline: potezanju konopa, beli, spravljanju čobanca i malom nogometu. Pehare i medalje pobjedničkim ekipama uručio je načelnik Općine Zdravko Mandić, najavljujući da bi se dogodine manifestacija mogla još proširiti, a da je i ovogodišnja pokazala opravdanost, uz veliki interes stanovnika.

U najzanimljivijem natjecanju, malom nogometu pobijedio je MO Dolac, koji nakon 2:2 u regularnom dijelu, na penale slavio s 4:3 nad MO Brestovac. Treći je bio MO Pavlovci, a četvrti MO Orljavac.
U potezanju užeta pobijedio je Brestovac, ispred Gučana, Deževaca i Pavlovaca. U beli pobjednik je Dolac, drugi su Pavlovci, treće Jaguplije, a četvrti Brestovac. U spravljanju čobanca natjecalo se 10 ekipa. Veliki trud i umijeće uložile su ekipe desetog Dolca, devetog Završja, osmih Jaguplija, sedmih Deževaca, šestih Busnova-Bolomače, petog MO Vilić Sela, četvrtih Pavlovaca. Pehar za treće mjesto i medalje dodijeljenje su MO Orljavac, drugo Gučanima, a prvo Brestovcu. Ukupno se natjecalo 12 Mjesnih odbora, a natjecanje u Pavlovcima pratilo je preko pet stotina stanovnika Općine.

Ovim putem, obavještavamo javnost da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, od 01. srpnja 2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želimo skrenuti pozornost da od 01. srpnja 2019. godine, izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Općina Brestovac kao obveznik javne nabave odnosno naručitelj od 01. srpnja 2019. godine ne smije, sukladno navedenom zakonu, zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku biti će vraćen dobavljaču i neće moći biti plaćen (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-računom).

Stoga, obavještavamo sve subjekte koji ispostavljaju račune prema Općini Brestovac da od 01. srpnja 2019. godine morate imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa jer Općina Brestovac od navedenog datuma neće biti u mogućnosti prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom ili e-mailom. Izdavatelj eRačuna ili njegov informacijski posrednik dužni su eRačun poslati, putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 01.07.2019. godine moći prihvatiti kao pravovaljane su računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Općini Brestovac putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Za slanje elektroničkih računa morate odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom i drugi). Na koji način se otvara servis e-račun (jer ćete samo preko njega moći poslovati sa Općinom Brestovac kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

OPĆINA BRESTOVAC

Općina Brestovac započela je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).
Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac je Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac.
Nacrt Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.
Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac objavljuje se na Web stranici Općine Brestovac zajedno s Nacrtom Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac.
U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Općine Brestovac.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Samo obilježavanje 28.obljetnice započelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomeniku palim hrvatskim braniteljima u Brestovcu. Počast su odali predstavnici Općine Brestovac, Požeško slavonske županije, grada Požege,Udruge Hrvatski redarstvenik, predstavnici brigada Zbora narodne garde , 123.brigade, te članovi obitelji poginulih branitelja.

S ponosom mogu reći da su pripadnici 6.Bojne važili za dobre borce, dočasnike, časnike, zapovjednike i ljude,u koje se moglo pouzdati u svakom trenutku i koji su na svojim dužnostima i zadaćama dali najveći mogući doprinos u stvaranju Hrvatske vojske i oslobađanju Domovine, izjavio je u prigodi 28.obljetnice osnivanja 6. brestovačke Bojne, predsjednik UHDVDR Ogranka Brestovac, Mirko Sajfert.

Po osnivanju, u brestovačku satniju javio se veliki broj stanovnika Brestovca i okolice, koji su vlastitim oružjem držali bojišnicu od Ivandola, Deževaca i Orljavca do repetitora na Psunju. Brestovčani u rujnu 1991. sudjeluju u oslobađanju Vojarne u Požegi, a nakon formiranja 123. brigade u oslobađanju tadašnje Općine Pakrac i četničkih uporišta na Zvečevu i Bučju.

Glavna logistička baza nalazila se u Brestovačkoj šumi na mjestu zvanom Kuzma u zgradi Šumarije, gdje se provodila obuka dvjestotinjak boraca postojbe,naglasio je Mirko Sajfert.

Kroz svoj ratni put i osnivanje Hrvatske vojske 6.Bojna je doživjela niz preustroja. Ustrojem Zbora narodne garde, brestovačka dobrovoljačka postojba iz pričuvnog sastava MUP-a prelazi u pričuvni sastav ZNG, kao 4.četa 4.bataljuna 108. brigade Slavonski Brod, da bi po osnivanju u listopadu 1991.godine prešli u 123.brigadu kao 3.četa 2.bataljuna.

Pripadnike je pozdravio i načelnik Općine Brestovac Zdravko Mandić, kao i sam pripadnik 6.Bojne nastoji da Općina podržava aktivnosti Udruge i da će i u narednom razdoblju u skladu s proračunskim mogućnostima, pomagati radu i djelatnosti Udruge.

Općina Brestovac započela je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).


Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje je Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac.
Nacrt Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.
Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene (postupak ocjene) utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje objavljuje se na Web stranici Općine Brestovac zajedno s Nacrtom Odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje .


U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Općine Brestovac.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 09:15

6. LJETNI KUP NK MLADOSTI

DENIS MIŠČANČUK IZ SLAVONSKOBRODSKE MARSONIJE NAJBOLJI IGRAČ LJETNOG TURNIRA MLADOSTI IZ PAVLOVACA

U kategoriji U-14 natjecalo se 2o ekipa u 4 skupine. Najbolji igrač turnira je iz Marsonije Denis Miščančuk, iz iste ekipe najbolji strijelac sa 5 zgoditaka Domagoj Svrzlić, a vratar je Tin Ujević iz Slavonije 1.

Pobjednik 6.Ljetnog turnira NK Mladosti u kategoriji do 14 godina je Marsonija iz Slavonskog Broda, koja je u finalu s 3:0 pobijedila Slavoniju 1 iz Požege, dok je treća Škola nogometa iz Batrine, koja je s 1:0 pobijedila drugu ekipu Marsonije.
Na turniru koji se igra i 25.lipnja u katergorijama U-10 i U-12 sudjelovat će još dvadesetak ekipa, među kojima i Rudanka iz Doboja.

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 09:06

18.SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

VIJEĆNICI JEDNOGLASNO USVOJILI REBALANS PRORAČUNA

Povećanjem šumskog doprinosa s 5 na 10%, proračun Općine Brestovac rezultirao je povećanjem prihoda na 10 milijuna i 712 tisuća kuna. Manjak od prošle godine od 278,3 tisuće kuna već je podmiren, pa Općina ima višak od dvjestotinjak tisuća kuna..No, s druge strane pojavili su se neočekivani rashodi, rekao je načelnik Zdravko Mandić. Tako je trošak na račun Općine bio za izbore za Vijeća za nacionalne manjine, udvostručeni troškovi deratizacije, izrada dokumentacije za gospodarske zone Nurkovac-Završje, te pješačkih staza.

U rashodima za 280 tisuća kuna povećani su troškovi mjesne samouprave na 1,341 milijuna kuna. Najveći troškovi odnose na izgradnju sanitarnog čvora u Mjesnom domu u Ivandolu, te adaptaciju Mjesnog doma u Pavlovcima. U nastavku sjednice Vijeće je prihvatilo prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje i uređenje poljoprivrednih rudina i zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izbornoj promidžbi i referendumu vijećnici su uz jedan suzdržan glas, usvojili odluku po kojoj visina sredstava po jednom članu Vijeća iznosi dvije tisuće kuna. Tako će se za jednog člana HSS isplatiti dvije tisuće kuna, 2 člana SDP-a 4,2 tisuće, a 11 članova HDZ-a 22 tisuće kuna, odnosno ukupno u ovoj godini 28,2 tisuća kuna. Vijećnici su jednoglasno odobrili i Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste u k.o. Busnovi i Bolomače, te Pavi Pustaiću iz Brestovca za ishođenje građevinske dozvole za potreban prilaz javnog puta. Ujedno, to će omogućiti nesmetani pristup i susjednim parcelama, a troškove geodeta u katastru i zemljišnoj knjizi podnosi sam podnositelj zahtjeva.

Utorak, 11 Lipanj 2019 11:31

17.SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

JEDNOGLASNA PODRŠKA SPORAZUMU O PARTNERSTVU OPĆINE BRESTOVAC I UDRUGE VELIČANKA

Vijeće Općine Brestovac jednoglasno je ovlastilo načelnika Općine Brestovac, Zdravka Mandića i predsjednika Udruge Veličanka, Stanka Raguža za potpisivanje sporazuma kojim bi se na lokaciji devastirane stare škole u Orljavcu proveo projekt Vrtić za starije osobe, u okviru programa unapređivanja infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, rekao je predsjednik Vijeća Tomo Vrhovac.

Udruga Veličanka trenutačno ima 75 zaposlenih i nastoji biti samoodrživa, što znači sama se financirati. Ukoliko zajednička ideja prođe na natječaju, za koju su veliki izgledi, nakon sanacije stare škole za koju je predviđeno 10-tak milijuna kuna, u vrtiću za odrasle osobe plan je zaposliti barem 8 osoba, dnevni boravak radio bi od ponedjeljka do petka, uz smještaj 50-tak osiguranika od 8 do 18 sati , za što već sada postoji veliki interes.
Cjelokupni projekt financiran iz projekta razvijanja socijanog poduzetništva vrijedan je 15-tak milijuna kuna, a nakon dvije godine adaptacije projekt bi ubrzo zaživio.
Podloga brzoj realizaciji projekta leži u činjenici da Općina Brestovac već ima pripremljenu dokumentaciju za adaptaciju zgrade .Ovom odlukom Vijeće omogućava da Općina Brestovac daje na korištenje Udruzi Veličanka , nekretnine, dvorište i škola površine 13610m2 (zgrada bivše osnovne škole) i oranicu površine 6491m2,bez naknade na vrijeme od 25 godina (predvidivo).

Stranica 1 od 14