Up

Akti s 5.sjednice Općinskog vijeća 2017

Zaključak-o-usvajanju-Plana-gospodarenja-otpadom-Općine-Brestovac-za-razdoblje-2017-2022
Zaključak-o-dodjeli-stana-u-najam-Kostadinović
Zaključak-o-dodjeli-stana-u-najam-Birei
Proračun-Općine-Brestovac-za-2018. godinu
Program-utroška-sredstava-šumskog-doprinosa-za-2018.g
Program-utroška-sredstava-od-naknade-za-nezakonito-izgrađene-zgrade-za-2018.g
Program-održavanja-objekata-komunalne-infrastrukture-za-2018.g
Program-gradnje-objekata-komunalne-infrastrukture-za-2018.g
Odluka o sufinanciranju troškova umjetnog osjemenjivanja u 2018.g
Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za razdoblje lipanj-prosinac 2017.g.
Odluka o izvršavanju proračuna za 2018.g.
Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u dječje vrtiće
Godišnji-program-javnih-potreba-u-predškolskom-odgoju osnovnom-i-srednjoškolskom-obrazovanju-u-Općini-Brestovac-za-2018.g.
 
 
Powered by Phoca Download