službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 19 Studeni 2014 01:00

Neslužbena bodovna lista

Na temelju članka  11. Pravilnika za provedbu programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Brestovac“  Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Brestovac 19. studenog 2014. donosi sljedeću neslužbenu bodovnu listu.