službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 15 Prosinac 2014 01:00

Zaključak o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata

Na temelju članka članka 46. Statuta općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“ broj 3/2013 i 9/2013), članka 12. Pravilnika za provedbu programa „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Općine Brestovac“ (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 5/2014 ) i Zapisnika o utvrđivanju konačne bodovne liste  Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje prijava pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Brestovac (KLASA:311-01/14-01/03,URBROJ:2177-02/03-14-18 od 8.12.2014.g.) Općinski načelnik Općine Brestovac donosi ZAKLJUČAK o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Brestovac“