NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac


Petak, 14 Srpanj 2017

Općina Brestovac, na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Općinskog načelnika (KLASA:940-01/17-01/01; URBROJ:2177-02/03-17-1 od 13.06.2017.g.), objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Brestovac prikupljanjem pisanih ponuda.