Rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova


Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
KLASA:112-02/18-01/08
URBROJ:2177-02/03-18-1

Brestovac, 9.kolovoza 2018.g.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac na radno mjesto referent - komunalni redar - 1 izvršitelj (NN, broj: 59/18.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac KLASA:112-02/18-01/01, URBROJ:2177-02/03-18-1 od 14.svibnja 2018. godine, utvrđuje se

R A N G - L I S T A kandidata prema ukupnom broju bodova