JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brestovac


Ponedjeljak, 12 Studeni 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO SLAVONSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRESTOVAC
Načelnik

KLASA:404-01/18-01/03
URBROJ:2177-02/03-18-1
Brestovac,12.studenog 2018.g.

Na temelju odredbi članka 23. Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90,27/93,38/09), Zakona o sportu (NN 71/06,150/08,124/10,124/11, 86/12, 94/13,85/15 i 19/16) i članka 46.Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2013 i 9/2013)Općinski načelnik Općine Brestovac objavljuje
JAVNI POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Brestovac za 2019.godinu