službeni internet portal Općine Brestovac

Petak, 15 Srpanj 2022 11:11

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac

Temeljem odredbe članka 17.stavak 1. i članka 19.stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19,u daljnjem teksta:Zakon),Općinski načelnik Općine Brestovac, objavljuje

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brestovac– 1. Izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti za prijam u službu su:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Više informacija o natječaju u priloženim dokumentima.