službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 10 Listopad 2022 11:40

Prethodna obavijest o izmjenama i dopunama PPUO

Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac , kao nositelj izrade II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brestovac („Službeni glasnik Općine Brestovac“, br. 2/2008, 3/2012, 7/2013 – pročišćeni tekst i br. 3/2015, u daljnjem tekstu: II. Izmjene i dopune Plana) objavljuje prethodnu obavijest o početku izrada II. izmjena i dopuna Plana.