službeni internet portal Općine Brestovac

Petak, 13 Siječanj 2023 12:54

Rang lista kandidata

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac na radno mjesto spremač/ica – dostavljač na neodređeno radno vrijeme, 4 sata dnevno - 1 izvršiteljica. Za prijam u vlastiti pogon za komunalne djelatnosti 2 komunalna radnika/ice na neodređeno puno radno vrijeme i 1 komunalnog radnika/ice na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja (NN, broj: 152/22.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac, KLASA: 100-01/22-01/07, URBROJ: 2177/02-03/01-22-2 od 21.12.2022. godine, utvrđuje se R A N G - L I S T A kandidata prema ukupnom broju bodova.