službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 11:06

18.SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

VIJEĆNICI JEDNOGLASNO USVOJILI REBALANS PRORAČUNA

Povećanjem šumskog doprinosa s 5 na 10%, proračun Općine Brestovac rezultirao je povećanjem prihoda na 10 milijuna i 712 tisuća kuna. Manjak od prošle godine od 278,3 tisuće kuna već je podmiren, pa Općina ima višak od dvjestotinjak tisuća kuna..No, s druge strane pojavili su se neočekivani rashodi, rekao je načelnik Zdravko Mandić. Tako je trošak na račun Općine bio za izbore za Vijeća za nacionalne manjine, udvostručeni troškovi deratizacije, izrada dokumentacije za gospodarske zone Nurkovac-Završje, te pješačkih staza.

U rashodima za 280 tisuća kuna povećani su troškovi mjesne samouprave na 1,341 milijuna kuna. Najveći troškovi odnose na izgradnju sanitarnog čvora u Mjesnom domu u Ivandolu, te adaptaciju Mjesnog doma u Pavlovcima. U nastavku sjednice Vijeće je prihvatilo prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za održavanje i uređenje poljoprivrednih rudina i zaštitu od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izbornoj promidžbi i referendumu vijećnici su uz jedan suzdržan glas, usvojili odluku po kojoj visina sredstava po jednom članu Vijeća iznosi dvije tisuće kuna. Tako će se za jednog člana HSS isplatiti dvije tisuće kuna, 2 člana SDP-a 4,2 tisuće, a 11 članova HDZ-a 22 tisuće kuna, odnosno ukupno u ovoj godini 28,2 tisuća kuna. Vijećnici su jednoglasno odobrili i Odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste u k.o. Busnovi i Bolomače, te Pavi Pustaiću iz Brestovca za ishođenje građevinske dozvole za potreban prilaz javnog puta. Ujedno, to će omogućiti nesmetani pristup i susjednim parcelama, a troškove geodeta u katastru i zemljišnoj knjizi podnosi sam podnositelj zahtjeva.