20.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC


Srijeda, 20 Studeni 2019

OPĆINA ĆE SUFINANCIRATI NAJAM POSLOVNOG PROSTORA NOVE LJEKARNE U BRESTOVCU

Nakon što su unatrag nekoliko godine tri ustanove otvarale ljekarničke jedinice, iste su ljekarne prestale poslovati iz više razloga, zbog financijske neisplativosti, nepronalaženja odgovarajućeg kadra i kao posljedica iseljavanja stanovništva.Čini se da će novi pokušaj otvaranja ljekarne u Brestovcu biti uspješan i što je za korisnike najvažnije, na duže razdoblje. Ljekarne Dogan iz Gornje Stubice zainteresirane su za otvaranje ljekarničke jedinice, no budući da je potrebno oko 100 tisuća kuna ulaganja, pismom namjere zatražena je pomoć u plaćanju najma prostora. Vijećnici su podržali prijedlog odluke prema kojoj bi Općina u prvoj godini poslovanja ljekarne, sufinancirala najam poslovnog prostora s dvije tisuća kuna mjesečno, a u daljnjem razdoblju s tisuću kuna. Ukoliko to tražitelj prihvati, ljekarna bi trebala biti otvorena početkom iduće godine.

Uoči same sjednice, prisegnuo je novi vijećnik Zdenko Petrović, nakon što je dosadašnji vijećnik Tihomir Despot, iz osobnih razloga svoj mandat stavio u mirovanje.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu, prema kojem se nisu mijenjali ukupni prihodi i rashodi proračuna, već samo stavke unutar proračuna,pojedinih programa, aktivnosti i projekata.Jednoglasno je usvojen i program utroška sredstava šumskog doprinosa, a povećan ovogodišnji iznos od oko, 1,5 milijuna kuna bit će utrošen na financiranje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.
Za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina bit će utrošena 2 milijuna i 485 tisuća kuna, dodatnih 240 tisuća za modernizaciju dijela sustava javne rasvjete i izgradnju javne rasvjete u Kujniku. Uz 40 tisuća kuna za nabavku dodatne opreme za groblja ukupna sredstva programa građenja komunalne infrastrukture iznosit će 2 mijuna i 765 tisuća kuna. Pored šumskog doprinosa, sredstva su osigurana općim prihodima i primicima, te sufinanciranjem projekata od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.