službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 16 Ožujak 2020 12:46

23. sjednica Općinskog vijeća

REDOVITIM STUDENTIMA ODOBRENA JEDNOKRATNA FINANCIJSKA POTPORA,
ZA PROJEKTE U KULTURI, SPORTU I NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA 240 TISUĆA KUNA

Na svojoj 23.sjednici 13 nazočnih od 14 vijećnika jednoglasno su usvojili Odluku o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela, kao i Odluku o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti. Zapravo radi se o usklađivanju sa zakonima, budući da je Općina Brestovac već to provela u praksi. Komulani pogon osnovan je 2004.godine s 3 zaposlenika, a budući je jedan otišao u mirovinu morat će se raspisirati natječaj za novog ili zbog proširenja djeokruga dva.

Vijeće je jednoglasno podržalo Odluku o dodjeli jednokratne financijske potpore studentima s prebivalištem na području Općine Brestovac za akademsku godinu 2019/2020.
Uvjet je da su redoviti studenti upisani u bilo kojoj javnoj visokoškolskoj ustanovi u RH, Europskoj uniji ili u inozemstvu, i da se jave na javni poziv uz osnovnu dokumentaciju. Za ovu namjenu Općina je osigurala 150 tisuća kuna.

Na natječaj Udruga za potporu Općine za njihove projekte u ovoj godini osigurano je 240 tisuća kuna. Za programe KUD-a Berda osigurano je 60 tisuća kuna, raznoraznim Udrugama građana 46 tisuća, projektima zdravstva i socijalne skrbi 34 tisuće, a sportskim oko 100 tisuća kuna.

Jednoglasnom odlukom Vijeće je izglasalo da se groblje s mrtvačnicom Gučani, proglasi javnim dobrom u vlasništvu Općine. Prema Zakonu Općina ima obvezu redovito financirati rad političkih stranaka. Tako se po svakom članu Vijeća, ovisno o pripadnosti političke stranke isplaćuje po 2 tisuće kuna, koje po pravilu pripadaju središnjici političke stranke. Tako će za ovu godinu HSS-u pripasti 2 tisuće kuna, za dva člana SDP-a 4 tisuće, a za 11 članova HDZ 22 tisuće kuna.