Utorak, 21 Srpanj 2020 14:30

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE NURKOVAC

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju i Zaključka Općinskog načelnika o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac, objavljena je javna rsprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac.
Prijedlog plana je upućen u javnu raspravu. Javna rasprava s javnim uvidom trajala je trideset (30) dana u vremenu od 16. 06. 2020. godine do 15.07.2020. godine.

Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bio je izložen u prostorijama Općine Brestovac, Požeška 76,34322 Brestovac, svakim radnim danom od 8:00 do 14:00 sati.

Tijekom trajanja javne rasprave organizirano je javno izlaganje Prijedloga plana u Općini Brestovac, dana 02.07.2020. god., u 11:00 sati u prostoriji Općinske vijećnice, na adresi Požeška 76,34322 Brestovac.