službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 30 Studeni 2020 17:02

29.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

Na svojoj 29.sjednici Vijeće Općine Brestovac jednoglasno je prihvatilo Odluku o usvajanju strategije upravljanja imovinom za razdoblje 2021-2027.godine, te Odluku o planu upravljanja za iduću godinu. Radi se o upravljanju poslovnim prostorima, stanovima, građevinskim i poljoprivrednim zemljištem, nerazvrstanim cestama,javnoj rasvjeti,zelenim površinama, te grobljima i mrtvačnicama.

Jedna od najvećih prepreka učinkovitijem raspolaganjem imovinom je neuređenost imovinsko pravnih odnosa te neusklađene katastarske evidencije s stvarnim stanjem na terenu.Općina Brestovac značajna sredstva usmjerava u provođenje geodetskih izmjera i preoblikovanja zemljišnih knjiga (do sada je izmjera provedena u katastarskim općinama Dolac, Brestovac, Nurkovac, Jaguplije i Skenderovci,a u tijeku je za k.o. Zakorenje i Daranovci).
Prema planu upravljanja za iduću godinu Općina će putem javnog natječaja izložiti prodaji svoje nekretnine u k.o.Nurkovac,Završje i Šnjegavić,a u planu je otkup nekretnine u Nurkovcu i Vilić Selu.

Vijeće je upoznato i s izvješćem o obavljenoj financijskoj reviziji za 2019.godinu.Jedna od primjedbi odnosi se na neuvođenje naknade za grobno mjesto. Kako je istaknuto na području Općine postoji 36 groblja od kojih su neka u potpunosti napuštena, a vrlo teško će biti dokazati postoje li nasljednici koji bi (nakon evidentiranja i ustrojavanja registra korisnika) trebali plaćati naknadu. Po svemu sudeći Općina će naknadu morati uvesti, no veliko je pitanje gdje i na kojim grobljima.