službeni internet portal Općine Brestovac

Ponedjeljak, 05 Srpanj 2021 13:50

DRUGA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

12 nazočnih od 13 vijećnika, uz dva glasa protiv,prihvatili su drugi rebalans proračuna Općine Brestovac,prema kojem se ukupni prihodi i rashodi ne mijenjaju ,odnosno rashodi poslovanja povećavaju se za 780 tisuća kuna, a za isti iznos se umanjuju rashodi za nabavu nefinancijske imovine.Najveće povećanje od 640 tisuća kuna odnosi se na davanje pomoći DVD Brestovac za podmirenje kreditnih obveza i troškova, s obzirom da im je nakon provedene administrativne kontrole i kontrole javne nabave umanjen iznos za cjelokupni projekt vrijednosti preko 7,5 milijuna kuna financiran iz programa ruralnog razvoja RH.

Na rebalans proračuna 9 amandmana prodnijela je Nezavisna lista Igora Čančara, koja ima tri vijećnika.Jedan od amandmana odnosio se na prijedlog povećanja proračuna za 170 tisuća u ovoj godini na povećanje naknade roditeljima za novorođenčad. Prijedlog je bio da se iznos donacijama humanitarnim udrugama smanji za 50 tisuća kuna, 50 tisuća kuna pomoći obiteljima u kućanstvu, te 50 tisuća kuna za potrebe u kulturi, i na kraju 20 tisuća kuna donacija za pokroviteljstva i manifestacije u Općini.

sjednica02

Odgovoreno je da su odlukama i programima javnih potreba za 2021.godinu već utvrđena visina i iznosi sredstava za novčanu pomoć za novorođenu djecu kao i raspodjele sredstava za financiranje udruga te sredstva za socijalni program općine te da se na godišnjoj razini kroz više oblika potpora za djecu od predškolske dobi pa do studenata izdvoji oko 700.000 kuna iz proračuna općine.

Od 9 amandmana Nezavisne liste Igora Čančara,većinom uz 2 glasa protiv i ponekad jednim suzdržanim, većina nije prihvatila niti jedan, obrazlažući ih pravno neutemeljenim i u suprotnosti s važećim odlukama i preuzetim obvezama, objavljivanim na službenim stanicama portala Općine , te s nepotpunom financijskom konstrukcijom. Uz 2 glasa protiv donijeta je i Odluka o naknadama vijećnicima i drugim osobama koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Brestovac te Odluka o produženju Strateškog razvojnog programa 2016-2020.
Na sjednici su imenovani članovi Odbora za Statut,Poslovnik i propise i Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.