službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 22 Prosinac 2021 14:01

5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC - DONESEN PRORAČUN OPĆINE ZA 2022.GODINU

Na 5. sjednici Općinskog vijeća u novom sazivu usvojen je Proračun Općine Brestovac u ukupnom iznosu od 14.975.000,00 kuna.Ukupni prihodi predviđaju se s 14,975 milijuna kuna od čega su ukupni poslovni prihodi 13,475 milijuna kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine 570 tisuća kuna, dok su prihodi od poslovanja 12,9 milijuna kuna.Na sjednici kojoj je bilo nazočno 12 od 13 vijećnika, 9 je podržalo proračun dok su 3 vijećnika Nezavisne liste Igora Čakara glasovali protiv.

U nastavku sjednice s 9 glasova za i 3 protiv usvojeno je povećanje ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremi novorođenog djeteta s 1.500,00 na 2.000,00 kuna kao i povećanje iznosa sufinanciranje troškova smještaja u dječje vrtiće s 600,00 na 700,00 kuna.

sjednica12 02

Uz dva glasa protiv i jedan suzdržan, te 9 za,prihvaćen je i program javnih potreba u školstvu, pretškolskom odgoju i naobrazbi za što je osigurano 2,42 milijuna kuna od čega se najviše odnosi na planiranu izgradnju dječjeg vrtića.

Program građenja komunalne infrastrukture na području općine Brestovac u 2022. godini usvojen je u ukupnom iznosu od 5,204 milijuna kuna,a planiran je nastavak izgradnje pješačkih staza u naseljima za što je planirano 2,4 milijuna kuna te izgradnja javne rasvjete i dr.
Na sjednici je usvojena Analiza stanja sustava civilne zaštite za općinu Brestovac u 2021.g.,

Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Brestovac za razdoblje 2022. – 2025.g. te je usvojena i Procjena rizika od velikih nesreća