službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 21 Prosinac 2022 09:30

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

Čak 19 točaka našlo se na sjednici Vijeća općine, kojoj je od 13 nazočilo 11 vjećnika.Od planiranih 2,460 milijuna eura prihoda proračuna za iduću godinu, 393.600,00 eura planirano je od poreznih prihoda.Najveća stavka od 1,677 milijuna eura planiranih prihoda su pomoći, a čine ih prihodi pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 53.090,00 € – očekuje se prijava za sredstva koja bi se koristila za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu 568.000,00 €,pomoći Ministarstva kulture za prijavljeni projekat arheoloških istraživanja u iznosu 34.230,00 €,pomoći Županijske uprave za ceste za rekonstrukciju križanja županijskih cesta u Skenderovcima u iznosu od 69.016,00 € te ostale pomoći (hrvatske ceste,zavod za zapošljavanje i dr.) i kompenzacijske mjere u iznosu 936.336,00 €.

Rashodi se planiraju u iznosu 2.658.402,00 EUR. Razlika od 198.022,00 EUR se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2022. godini.
Proračunom su osigurana sredstva za nastavak projekata izgradnje,održavanja i poboljšanja komunalne infrastrukture,a pojedinačno najveći projekat je izgradnja dječjeg vrtića.
Vijeće je prihvatilo i odluku o sufinanciranju boravka djece u vrtićima i obrtima za čuvanje djece. Po odluci visina sredstava za prvo dijete je 133 eura mjesečno, za drugo 160, za treće i svako sljedeće 186, dijete samohranog roditelja 173, a dijete s poteškoćama 213 eura.

Po prvi puta po obvezi Zakona o grobljima i učestalom nalazu Državne revizije Općina je donijela odluku o visini grobnih naknada.Tako se dodjela jednog grobnog mjesta jednokratno naplaćuje 50, za dvije osobe 70, a za izradu grobnice 100 eura.Svi korisnici plaćaju godišnju naknadu ovisno o veličini grobnog mjesta 6, 8, ili 10 eura.Kako su istaknuli vijećnici to su cijene slične u ostalim jedinicama lokalne samouprave u okružju općine.

Jednoglasno vijećnici su privatili program utroška sredstava šumskog doprinosa ,kojim će se 200 tisuća eura usmjeriti u izgradnju pješačkih staza uz državne ceste DC 38 i DC 51.Sredstva od 5,3 tisuće eura naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, usmjerit će se za rekonstrukciju javne rasvjete.

Od 19 prijedloga vijećnici su 11 prihvatili jednoglasno, 4 uz 9 za i 2 suzdržana, te 4 uz 9 glasova za i 2 protiv Nezavisne liste Igora Čančara. Na kraju sjednice predsjednik Vijeća Tomo Vrhovac i načelnik Zdravko Mandić zahvalili su vijećnicima na konstruktivnoj suradnji, uz učekivanja da će tako biti i sljedeće godine.U ime SDP-a uspješnu suradnju zaželio je Drago Stojčević.