službeni internet portal Općine Brestovac

masteruser

masteruser

Protekla godina prošla je u brojnim aktivnostima Udruge,istakao je na Izvještajnoj Skupštini predsjednik Zvonko Rodić.Članovi Udruge sudjelovali su na tradicijskoj fišijadi,organizirali Dan branitelja,osnivanje brestovačke satnije na Kuzmi, Dan branitelja obilježili izdavanjem monografije o 6.Bojnoj, te obilježili postavljanje novog spomen obilježja u Brestovcu.

Udruga je sudjelovala na sportskim igrama u Vukovaru, te posjetila svetište u Voćinu. Slični su i planovi za ovu godinu, uz ostvarenje prihoda od oko dvije tisuće eura.

02 vijest2023

Preko tristotine planinara iz Slavonije i Sjeverozapadne Hrvatske,okupilo se u Zakorenju na tradicionalnom 11.pohodu na Kapavac, najviši vrh Požeške gore visine 618 metara.. Okupili su se kod Bajinog Kijera i nakon dva sata hoda stigli na vrh gdje su ih sa slavonskim kolom dočekali KUD Berda iz Brestovca i KUD Drežnik, što je jedinstvaeni događaj u Hrvatskoj, istakao je predsjednik HPD Sokolovac, Bruno Horvat.

Tradicijski pohod održan je u organizaciji Planinarske sekcije HPD Sokolovac iz Zakorenja, a pod pokroviteljstvom Općine Brestovac, Požeško slavonske županije i Turističke zajednice Zlatni Papuk. Nakon pohoda u Vatrogasnom domu u Zakorenju planinarima je osiguran prigodan domjenak i kulturno zabavni program.

kapavac 02

 

Petak, 13 Siječanj 2023 12:54

Rang lista kandidata

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 86/08., 61/11. i 4/18.), Javnog natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac na radno mjesto spremač/ica – dostavljač na neodređeno radno vrijeme, 4 sata dnevno - 1 izvršiteljica. Za prijam u vlastiti pogon za komunalne djelatnosti 2 komunalna radnika/ice na neodređeno puno radno vrijeme i 1 komunalnog radnika/ice na određeno puno radno vrijeme – do povratka radnika sa bolovanja (NN, broj: 152/22.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac, KLASA: 100-01/22-01/07, URBROJ: 2177/02-03/01-22-2 od 21.12.2022. godine, utvrđuje se R A N G - L I S T A kandidata prema ukupnom broju bodova.

Na temelju članka 19.- 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brestovac na radno mjesto čistač/čistačica – dostavljač/dostavljačica odnosno komunalni radnik/radnica u vlastiti pogon za obavljanje komunalne djelatnosti objavljuje POZIV NA TESTIRANJE vezan uz Natječaje za prijam u službu u Općinu Brestovac
raspisan u Narodnim novinama br. 152 od 23. prosinca 2022. godine

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na Natječaj za prijam u službu u Općini Brestovac za radno mjesto komunalni radnik/radnica odnosno spremač/spremačica-dostavljač/dostavljačica, održat će se 12.01.2023. godine, u prostorijama Općine Brestovac u Brestovcu, Požeška 76, s početkom u 10:00 sati.

Na temelju članka 46.Statuta Općine Brestovac ("Službeni glasnik Općine Brestovac“ br. 3/2021) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ 26/15), općinski načelnik Općine Brestovac objavljuje

JAVNI POZIV ZA UDRUGE ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U 2023. GODINI IZ SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE BRESTOVAC

Općina Brestovac objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu proračunskih sredstava za financijske potpore udrugama za 2023. godinu. Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruge s područja Općine Brestovac koje svoje programe realiziraju na području Općine Brestovac ili udruge čiji je rad od posebnog interesa za Općinu Brestovac neovisno o mjestu djelovanja/sjedišta udruge.

Javni poziv otvoren je do 31. siječnja 2023. godine, do kada je potrebno dostaviti programe. Obrazac prijave dostupan je u doc. formatu te ga je moguće popuniti i pomoću računala.

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel.

Više informacija u prilozima.

Javni natječaj za prijam u službu u Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti.

Više informacija u prilozima.

Čak 19 točaka našlo se na sjednici Vijeća općine, kojoj je od 13 nazočilo 11 vjećnika.Od planiranih 2,460 milijuna eura prihoda proračuna za iduću godinu, 393.600,00 eura planirano je od poreznih prihoda.Najveća stavka od 1,677 milijuna eura planiranih prihoda su pomoći, a čine ih prihodi pomoći od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu 53.090,00 € – očekuje se prijava za sredstva koja bi se koristila za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u iznosu 568.000,00 €,pomoći Ministarstva kulture za prijavljeni projekat arheoloških istraživanja u iznosu 34.230,00 €,pomoći Županijske uprave za ceste za rekonstrukciju križanja županijskih cesta u Skenderovcima u iznosu od 69.016,00 € te ostale pomoći (hrvatske ceste,zavod za zapošljavanje i dr.) i kompenzacijske mjere u iznosu 936.336,00 €.

Rashodi se planiraju u iznosu 2.658.402,00 EUR. Razlika od 198.022,00 EUR se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2022. godini.
Proračunom su osigurana sredstva za nastavak projekata izgradnje,održavanja i poboljšanja komunalne infrastrukture,a pojedinačno najveći projekat je izgradnja dječjeg vrtića.
Vijeće je prihvatilo i odluku o sufinanciranju boravka djece u vrtićima i obrtima za čuvanje djece. Po odluci visina sredstava za prvo dijete je 133 eura mjesečno, za drugo 160, za treće i svako sljedeće 186, dijete samohranog roditelja 173, a dijete s poteškoćama 213 eura.

Po prvi puta po obvezi Zakona o grobljima i učestalom nalazu Državne revizije Općina je donijela odluku o visini grobnih naknada.Tako se dodjela jednog grobnog mjesta jednokratno naplaćuje 50, za dvije osobe 70, a za izradu grobnice 100 eura.Svi korisnici plaćaju godišnju naknadu ovisno o veličini grobnog mjesta 6, 8, ili 10 eura.Kako su istaknuli vijećnici to su cijene slične u ostalim jedinicama lokalne samouprave u okružju općine.

Jednoglasno vijećnici su privatili program utroška sredstava šumskog doprinosa ,kojim će se 200 tisuća eura usmjeriti u izgradnju pješačkih staza uz državne ceste DC 38 i DC 51.Sredstva od 5,3 tisuće eura naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, usmjerit će se za rekonstrukciju javne rasvjete.

Od 19 prijedloga vijećnici su 11 prihvatili jednoglasno, 4 uz 9 za i 2 suzdržana, te 4 uz 9 glasova za i 2 protiv Nezavisne liste Igora Čančara. Na kraju sjednice predsjednik Vijeća Tomo Vrhovac i načelnik Zdravko Mandić zahvalili su vijećnicima na konstruktivnoj suradnji, uz učekivanja da će tako biti i sljedeće godine.U ime SDP-a uspješnu suradnju zaželio je Drago Stojčević.

Ponedjeljak, 05 Prosinac 2022 08:28

12.MANIFESTACIJA U SUSRET BOŽIĆU U BRESTOVCU

Po 12.puta KUD Berda uz pokroviteljstvo Općine Brestovac i Mjesnog odbora Brestovac,, organizirali su tradicijsku manifestaciju S pjesmom susret Božiću. Na otvorenju predsjednica KUD-a Danijela Bidlo zahvalila se svima na pomoći u organizaciji ove tradicijske manifestacije,dok je pročelnik u općini Bojan Petrović naglasio da će Općina i nadalje pomagati ovakva značajna kulturno umjetnička djela lokalne zajednice.

U programu s božićnim pjesmama nastupili su pored KUD-a Berda, pod vodstvom Antonija Berača i Vesne Valentić Berač, KUD Vrbje i mali zbor Osnovne škole Dragutina Lermana.

u susret bozicu 02 

Tradicijski program su etno revijom obagatile učenice Obrtničke škole iz Požege kao i članice KUD-a Berda Nade Grgić.

u susret bozicu 03 

Kako je i uobičajeno na kraju je dvjestotinjak djece s područja Općine primilo prigodne poklone svetog Nikole i Djeda Božićnjaka.

u susret bozicu 04

Stranica 1 od 45