službeni internet portal Općine Brestovac

masteruser

masteruser

Ovako će izgledati kružni tok u Brestovcu, nakon rekonstrukcije raskrižja državnih cesta D 38 i D 51, cestama prema Pakracu i Novoj Gradiški u samom središtu Brestovca.

Investitor su Hrvatske ceste,a izvođač tvrtka STRABAG. Ukupna vrijednost radova uz rekonstrukciju vodovodne i kanalizacijske mreže iznosit će oko 4 milijuna kuna, a radovi bi trebali biti okončani u roku od tri mjeseca rekao je u ime izvođača poslovođa Ivica Sudić.

IMG 1819

Utorak, 05 Travanj 2022 14:29

117 SKUPŠTINA DVD BRESTOVAC

I prošla godina,iako opterećena pandemijom, bila je uspješna za djelovanje DVD Brestovac, istakao je predsjednik Josip Ugrin. Društvo je imalo 92 intervenije od čega 61 na gašenju požara, a 31 na prijevozu vode, ispumpavanju bunara, te čišćenju prometnica.
Skupštini se od 72, odazvao 41 član, koji su jednoglasno usvojili izvješće o radu, finanijsko izvješće, te financijski plan za ovu godinu.

vatrogasci2022 02 

Predsjednik Vatrogasne zajednice Požeško slavonske županije, Dragutin Žnidarec, pohvalio je rad DVD Brestovac ističući da se nastavlja nabavka vatrogasnih vozila, pa i manja društva mnogu očekivati poboljšanje vatrogasne opreme.Posebno je naglasio rad s mladeži, a s prividnim odljevom ljudstva, vatrogasci ostaju jedna od najjačih snaga Republike Hrvatske.

vatrogasci2022 03 

Brončana vatrogasna medalja dodijeljena je Mihovilu Suliću,vatrogasna plamenica Mihovilu Dijakoviću, a priznanje za 20 godina djelovanja u vatrogastvu primili su Zoran Bošnjaković,Dario Kosanović i Darko Knežević. Priznanja za stjecanje vatrogasca primili su Lucija Budić,Stjepan Kršulj, Helena Rutkovski, Darko Knežević i Mihovil Dijaković.

Članovi skupštine izrazili su veliko zadovoljstvo što je nakon stotinu godina izgrađen novi vatrogasni dom vrijedan 7.milijuna i 228 tisuća kuna, no izrazili su nezadovljstvo izvođačen Presofleks gradnjom budući je dva mjeseca nakon tehničkog prijema krov počeo prokišnjavati što nije otklonjeno ni do današnjeg dana.

Na osnovi članka 6. Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022 (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 2/2022 ) i Javnog poziva za dodjelu jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022 načelnik Općine Brestovac 30.travnja 2022.godine donosi ODLUKU o dodjeli i isplati jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022.

Na temelju ovlasti propisanih odredbama članka 46. Statuta Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 3/2021),i odredbi članka 2. i članka 18. Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Brestovac (Službeni glasnik Općine Brestovac broj 7/2019), Općinski načelnik Općine Brestovac donosi slijedeći O D L U K U  o izboru najpovoljnije ponude za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Općine Brestovac u svrhu poljoprivredne obrad.

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Svi potrebni dokumenti mogu se pronaći na https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti:

  • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
  • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude 

Poziv se odnosi na:

  • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
  • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje 

Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.
Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljati će mjesno nadležne službe civilne zaštite. 

Ponuditelj stambene jedinice obrazac "Ponuda smještaja za raseljene osobe", koji je i ujedno zahtjev za pregled stambene jedinice može predati radnim danom od 7:00 do 14:00 sati nadležnom stožeru civilne zaštite Općine Brestovac,Požeška 76,Brestovac.
Stožer civilne zaštite Općine Brestovac nakon zaprimljenih zahtjeva,će u najkraćem mogućem vremenu provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koja će se dostaviti Ponuditelju. 

Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na 7.sjednici uz nazočnost 12 od 13 vijećnika, jednoglasno je usvojena odluka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije razvoja urbanog područja grada Požege za razdoblje od 2021-2027. godine.Urbano područje grada Požege, odlukom Gradskog vijeća Grada Požege obuhvaća jedinice lokalne samouprave, gradove Požegu i Pleternicu, te općine Jakšić,Kaptol,Velika i Brestovac, a ciljevi su prenijeti svim dionicima poruku u financiranju poticanja i realizaciji uravnoteženog razvoja.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite u koji se uključuju i lovačka društva Psunj Orljavac, Šljuka Bolomače, Sokolovac i Jelen iz Požege.Također je prihvaćena i odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Brestovac koja dobiva oznaku NC BR09.

Uz jedan suzdržan glas vijećnici su usvojili odluku o raspodjeli sredstava iz proračuna za 2022.godinu za financiranje programa i projekata koje provode udruge. Na temelju javnog poziva povjerenstvo je donijelo prijedlog da se za projekte u kulturi izdvoji 50 tisuća kuna, koliko i za projekte zdravstva i socijalne skrbi, te za projekte ostalih udruga građana. Za programe u sportu izdvaja se 120 tisuća kuna od čega 80 tisuća kuna za NK Mladost Pavlovci,prvoligašu STK Brestovac 25 tisuća, MNK Legacy Pavlovci 4 tisuće i ŠRU Klen Brestovac 11 tisuća..KUD-u Berda planirano je 50 tisuća kuna, a Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Brestovac 11 tisuća kuna.

Na kraju sjednice načelnik Zdravko Mandić istakao je da je do sada na području Općine smješteno sedmoro izbjeglih Ukrajinaca i to svi u Dolcu. Općina je objavila upute za pomoć izbjeglicama i prijavu smještajnog kapaciteta.Oni koji žele pomoći, smještaj treba imati priključak na električnu energiju,uređen sanitarni čvor s toplom vodom, prostor mora imati mogućnost grijanja kao i prehrane.

Poziv je upućen i onima koji se služe ukrajinskim jezikom i koji bi htjeli prevoditi u prigodi smještaja. Kontakt telefon je 034 21 077.

Općina Brestovac zajedno sa ostalim gradovima i općinama Požeško-slavonske županije, a pod koordinacijom županije, radi na pripremi kapaciteta za prihvat izbjeglica iz Ukrajine. Osim prostornih kapaciteta razmatra se način uključivanja pristiglih izbjeglica u suživot zajednice kako bi im se omogućilo sigurno i sadržajno okruženje. Pozivamo mještane Općine Brestovac koji imaju želje, volje, mogućnosti i načina da pomognu i stave svoje slobodne smještajne kapacitete na raspolaganje, a za prikupljanje pomoći pričekaju naputak Hrvatskog crvenog križa kako bi pomoć bila ciljana, korisna i ravnomjerno raspoređena.

Važno je napomenuti kako objekti moraju biti funkcionalni, odnosno moraju imati priključak na električnu energiju, uređen sanitarni čvor s toplom vodom, mogućnost grijanja prostora kao i mogućnost prehrane, odnosno kuhinju.
Nakon same prijave prostor će biti provjeren dali zadovoljava minimalne uvjete te će kao takav biti uveden u evidenciju zajedno s kontakt podatcima vlasnika nekretnine putem kojih će nadležne službe stupiti u kontakt u slučaju potrebe.

Također, ukoliko imate nekoga tko se služi ukrajinskim jezikom i htio bi volontirati u prevođenju prilikom smještaja ljudi, javite nam njihove podatke.

Ukoliko želite ponuditi smještaj ili se želite dodatno informirati, možete nas kontaktirati na:

Broj telefona:034 241 077
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Na tradicionalnom već 5.Turniru prijateljstva u organizaciji ŠK Brestovac,sudjelovale su 4 ekipe s 22 pojedinca iz četiri šahovske ekipe..Pobjednik sa 6,5 bodova je Petar Lovrić iz ŠK Bukovlje,ispred Hrvoja Grčića iz ŠK Brestovac s istim brojem bodova.Treći je Mario Rajković iz Slavonca Bukovlje, četvrti Željko Zubak iz Bedema Gornji Bogičevci,peti Zdenko Poljaković iz Čaglina, dok je šesto mjesto osvojio Mario Ilić iz ŠK Brestovac.

Pod pokroviteljstvom Općine Brestovac, tradicijski turnir uspješno je organizirao ŠK Brestovac.