službeni internet portal Općine Brestovac

masteruser

masteruser

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N/N broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,150/11,144/12 I 19/13), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i članka 41. Statuta Požeško-slavonske županije (Glasnik Požeško-slavonske županije br. 11) župan Požeško-slavonske županije dana 21.04.2021 godine donosi ODLUKU o proglašenju prirodne nepogode mraz na području OPĆINE BRESTOVAC, OPĆINE ČAGLIN, OPĆINE JAKŠIĆ, OPĆINE KAPTOL, GRADA KUTJEVO, GRADA LIPIK, GRADA PAKRAC, GRADA PLETERNICA, GRADA POŽEGA, OPĆINE VELIKA.

Petak, 16 Travanj 2021 17:22

Lokalni izbori 2021.

Vlada Republike Hrvatske je dana 14. travnja 2021. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluku o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike, te Odluku o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda. Odluke su stupile na snagu 15. travnja 2021. godine i objavljene su u ''Narodnim novinama'', broj 39/21.

Na posljednjoj sjednici u četverogodišnjem mandatu na dobroj suradnji u donošenju odluka i podršci u realizaciji zacrtanih programa, u ime 11 vijećnika HDZ-a zahvalili su se predsjednik Općinskog vijeća Tomo Vrhovac, načelnik općine Zdravko Mandić i zamjenik načelnika Jozo Buče, a u ime 3 člana Koalicije SDP,HSS,HSU,HL Slavko Lončarević, napominjući da su i ponekad oštrih rasprava u većini slučajeva prihvaćane primjedbe i pojedini prijedlozi oporbe za boljitak stanovnika Općine Brestovac.

Na sjednici održanoj u Vatrogasnom domu u Brestovcu vijećnici su jednoglasno prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prošlu godinu, prema kojem su prihodi iznosili 10,024 milijuna kuna,što je 93% od plana.Istodobno rashodi su iznosili 8,605 milijuna kuna ili 70,21% plana za prošlu godinu. Iako je ostvaren suficit od 2,391 milijun kuna, sredstva prenešena u ovu godinu odnose se na nezavršene projekte komunalne infrastrukture. Najveće povećanje od 800 tisuća kuna odnosi se na izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, te 300 tisuća kuna na gospodarenje otpadom, ostatak na isplatu za štete od elementarnih nepogoda i javne radove.

Vijeće je usvojilo i izvješća o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture te polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje VII.-XII. mjesec 2020.godine.

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili program potpore razvoja turizma na području Općine,prihvatili poslovnik Vijeća i Statut Općine, te dali suglasnost na učestalost obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području naselja Novo Zvečevo, Kamenski Vučjak, Striježevica, Sažije, Mijači, Kamenska,Koprivna i Rasna.