službeni internet portal Općine Brestovac

Utorak, 15 Ožujak 2022 11:38

7.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGAMA 270 TISUĆA KUNA

Na 7.sjednici uz nazočnost 12 od 13 vijećnika, jednoglasno je usvojena odluka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije razvoja urbanog područja grada Požege za razdoblje od 2021-2027. godine.Urbano područje grada Požege, odlukom Gradskog vijeća Grada Požege obuhvaća jedinice lokalne samouprave, gradove Požegu i Pleternicu, te općine Jakšić,Kaptol,Velika i Brestovac, a ciljevi su prenijeti svim dionicima poruku u financiranju poticanja i realizaciji uravnoteženog razvoja.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku o određivanju pravnih osoba i udruga građana od interesa za sustav civilne zaštite u koji se uključuju i lovačka društva Psunj Orljavac, Šljuka Bolomače, Sokolovac i Jelen iz Požege.Također je prihvaćena i odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste-javnog dobra u općoj uporabi u k.o.Brestovac koja dobiva oznaku NC BR09.

Uz jedan suzdržan glas vijećnici su usvojili odluku o raspodjeli sredstava iz proračuna za 2022.godinu za financiranje programa i projekata koje provode udruge. Na temelju javnog poziva povjerenstvo je donijelo prijedlog da se za projekte u kulturi izdvoji 50 tisuća kuna, koliko i za projekte zdravstva i socijalne skrbi, te za projekte ostalih udruga građana. Za programe u sportu izdvaja se 120 tisuća kuna od čega 80 tisuća kuna za NK Mladost Pavlovci,prvoligašu STK Brestovac 25 tisuća, MNK Legacy Pavlovci 4 tisuće i ŠRU Klen Brestovac 11 tisuća..KUD-u Berda planirano je 50 tisuća kuna, a Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak Brestovac 11 tisuća kuna.

Na kraju sjednice načelnik Zdravko Mandić istakao je da je do sada na području Općine smješteno sedmoro izbjeglih Ukrajinaca i to svi u Dolcu. Općina je objavila upute za pomoć izbjeglicama i prijavu smještajnog kapaciteta.Oni koji žele pomoći, smještaj treba imati priključak na električnu energiju,uređen sanitarni čvor s toplom vodom, prostor mora imati mogućnost grijanja kao i prehrane.

Poziv je upućen i onima koji se služe ukrajinskim jezikom i koji bi htjeli prevoditi u prigodi smještaja. Kontakt telefon je 034 21 077.