službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 13 Svibanj 2020 11:13

24.SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE U POTPUNOSTI ISPUNIO ZADAĆU U ZAŠTITI OD KORONA VIRUSA

Izjavio je to na sjednici Vijeća Općine Brestovac predsjednik Općinskog stožera civilne zaštite Jozo Buće, najavljujući da djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole u Brestovcu neće pohađati nastavu. I pored početnog nesnalaženja, od 17.ožujka uspješno su djelovali timovi s područja Općine posebno vatrogasne postrojbe i djelatnici lokalne komunalne službe.Do početka svibnja izdano je čak 2.652 propusnice za stanovnike Općine koji su imali potrebu nabavke hrane, lijekova i druge usluge. Uporedo policija je spriječila dvadesetak prekršitelja koji su bez propusnice nastojali izbjeći kontrolu obilazeći Brestovac, kroz prometnice u Jaguplijama i Nurkovcu.

U kontroliranim uvjetima sjednici se odazvalo 13 od 14 vijećnika koji su jednoglasno usvojili sve zaključke sa sjednice. Tako je izglasan obračun proračuna za prošlu godinu u visini od 10 milijuna i 792 tisuće kuna, dok su ukupni rashodi iznosili 9 i pol milijuna kuna, što je uz manjak iz prethodne godine od 278 tisuća rezultiralo viškom prihoda od 971.331, 18 kuna.Nadamo se da će ta sredstva biti dovoljna za pokriće poslovanja i da neće biti potrebe za zaduživanje u realizaciji zacrtanih projektata, rekao je načelnik Zdravko Mandić, očekujući ostvarenje projekta biciklističkih staza u Nurkovacu i Brestovcu.

Vijećnici su izglasali i odluku o otpisu potraživanja stanovnicima Općine u iznosu od 151 tisuće kuna na ime komunalne naknade s potraživanjima sa stanjem 31.prosinca 2013.godine. U izvješću o izvršenju programa održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture izdvojena su povećana sredstva u iznosu od 936 tisuća kuna za održavanje, od kojih je za javnu rasvjetu izdvojeno 336,5 tisuća, održavanje javnih površina i groblja 180 tisuća, te održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina od oko 440 tisuća kuna.

Za sanaciju kolničke konstrukcije nerazvrstane ceste Stari Brestovac-Dolac utrošeno je 650,5 tisuća kuna, za izgradnju javnog parkirališta u Brestovcu 688 tisuća, a sanaciju pristupne ceste do groblja Brđani 84,5 tisuća kuna. Za sanaciju kolničke konstrukcije u Zakorenju izdvojeno je 520 tisuća kuna i 89 tisuća za odvodnju površinskih i oborinskih voda, za modernizaciju sustava javne rasvjete (zamjena postojeć LED rasvjetom) u Brestovcu 154 tisuće, te izgradnju javne rasvjete u Kujniku 86 tisuća kuna.Ukupno je utrošeno 2 milijuna i 262 tisuće kuna ,od čega su sredstva osigurali Ministarstvo regionalnog razvoja 300 tisuća i Ministarstvo graditeljstva 340 tisuća, iz šumskog doprinosa izdvojeno je gotovo 1,5 milijuna, komunalnog i vodnog doprinosa oko 5 tisuća kuna, naknade za zadržavanje zgrada 35 tisuća i iz proračuna Općine preko 151-ne tisuće kuna.