službeni internet portal Općine Brestovac

Petak, 04 Rujan 2020 09:54

26.SJEDICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

Objektivno prihodi Općine manji su za desetak posto, izjavio je načelnik Općine Brestovac, Zdravko Mandić,. na 26.sjednici održanoj 28.kolovoza u prostoru Općine Brestovac. Prihodi u prvom polugodištu iznosili su 4,7 milijuna kuna, što je 90% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a 40,2% u odnosu na plan za ovu godinu. Uporedo u polugodišnjem razdoblju rashodi i izdaci iznosili su 2,925 milijuna kuna, odnosno oko 73% u odnosu na isto razdolje prošle godine i 25% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za ovu godinu. Najviši udio u prihodima imaju prihodi od poreza-75,75%, te 18,37% prihodi po posebnim propisima.

U polugodišnjem izvješću načelnika istaknut je program izgradnje pješačke i biciklističke staze u Nurkovcu ukupne vrijednosti 627 tisuća kuna, od kojih je odobrena potpora Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 300 tisuća kuna. Uporedo je odobrena izgradnja pješačke i biciklističke staze u Završju, vrijednosti 2,1 milijun kuna uz odobrenu potporu Ministarstva regionalnog razvoja od 200 tisuća kuna.
Vijećnici su jednoglasno prihvatili i izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Donijeta je odluka da se Osnovnoj školi Dragutina Lermana, za učenike od 1-8 razreda odobri 106 tisuća kuna za nabavku radnog materijala (radnih bilježnica, likovnih mapa, zemljopisnih atlasa i radnog materijala za tehničku kulturu). Javnim potrebama u socijalnoj skrbi odobreno je 180 tisuća kuna za pomoć obiteljima i kućanstvima, a 260 tisuća kuna za sufinanciranje smještaja djece u dječje vrtiće.

Pored izgradnje pješačkih i biciklističkih staza Završje-Nurkovac, programom građenja komunalne infrastrukture predviđeno je 550 tisuća kuna za pristupnu cestu i parkiralište na groblju u Pavlovcima, te 650 tisuća kuna za sanaciju mosta na NC Orljavac-Podsreće. Uz 240 tisuća kuna za troškove javne rasvjete, ukupni troškovi građenja komunalne infrastrukture iznose 4,19 milijuna kuna.Vijećnici su donijeli odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarskih zona Nurkovac i Završje, te prihvatili izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Požeško slavonske županije.