službeni internet portal Općine Brestovac

Utorak, 03 Listopad 2023 12:49

14.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

Proračun Općine Brestovac u prvom polugodištu ove godine ostvario je prihod i primitke u iznosu od oko 746 tisuća eura, što je povećanje za oko 5% u odnosu na prošlu godinu.Istodobno rashodi i izdaci veći su za 52 % u ukupnom iznosu od 839 tisuća eura.Minus je pokriven viškom prihoda iz protekle godine u iznosu od 178 tisuća eura, pa je Općina u prvom polugodištu poslovala s viškom prioda od 85 tisuća eura. Prihodi od poreza ostvareni su od 314 tisuća eura, od čega poreza i prireza na dohodak od 290 tisuća, poreza na imovinu od 23 tisuće i poreza na robu i usluge od preko tisuću eura. Od tekućih pomoći iz državnog proračuna ostvareno je oko 350 tisuća eura.

Uz 9 glasova za i jedan protiv vijećnici su prihvatili i Izmjene i dopune proračuna za ovu godinu.Prihodi i primici ostaju kako je planirano,dok su se planirani troškovi uskladili s procjenama izvršenja do kraja godine i uskladili s novonastalim okolnostima u posebnom dijelu proračuna po pojedinim programima,projektima i aktivnostima,

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili polugodišnje izvješće načelnika Općine Brestovac, kao i dali suglasnost Hrvatskim cestama za ishođenje građevinske dozvole na nekretninama u vlasništvu Općine Brestovac, a odnose se na realizaciju projekta izgradnje brze ceste Požega-Staro Petrovo Selo.